News

יתרונות עיטוף

מה זה בכלל ולמה זה טוב? עיטוף תינוקות מתייחס לפעולה של כריכת בד כלשהו סביב גוף התינוק התוחמת את גופו ומספקת לו תחושת הגנה. עיטוף תינוקות מתייחס לתינוקות מיום הלידה...

יתרונות עיטוף

מה זה בכלל ולמה זה טוב? עיטוף תינוקות מתייחס לפעולה של כריכת בד כלשהו סביב גוף התינוק התוחמת את גופו ומספקת לו תחושת הגנה. עיטוף תינוקות מתייחס לתינוקות מיום הלידה...